Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

Stimati sponsori si colaboratori,

Avem deosebita placere de a anunta finalizarea lucrărilor de renovare si amenajare din cadrul sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnaveni, din locatia Str. Soimilor, Nr. 23, si pe această cale dorim să multumim sponsorilor si colaboratorilor:

- FUNDATIA KIWI CASA BUCURIEI

- S.C. GECSAT S.A.

- S.C. RUCK VENTILATOARE S.R.L.

- S.C. SEWS S.R.L.

- S.C. WETRALOG ROMÂNIA S.R.L.

- SOCIETATEA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

Toate acestea au fost posibile gratie implicării responsabile si sustinute  a celor sus mentionati si nu numai.

Conducerea unitătii vă multumeste pentru înaltul spirit civic si umanitar, pentru generozitatea si consecventa cu care ati sustinut realizarea proiectelor noastre, care sunt menite să asigure calitatea îngrijirilor medicale.


Cu stimă,

Manager,

Ec. Meghesan  Zsuzsanna

Important !

ANUNT DE CONCURS


Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs conform HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de:

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de asistent medical generalist la sectia Obs.Ginecologie-Sala de nasteri

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Barbati

-1 post de asistent medical de radiologie la Laborator radiologie si imagistica medicala

-2 posturi de infirmieri la sectia Pediatrie

-2 posturi de infirmieri la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Psihiatrie Barbati

-1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de zugrav la Atelier Întretinere

 

- 1 post  de asistent medical generalist  la sectia  Pediatrie,

- 2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia  Obs. Ginecologie,

- 2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Psihiatrie Barbati,

 

Concursul se va desfasura astfel: 

- Selectia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor la selectia dosarelor de înscriere în perioada 15.09.2017-18.09.2017 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de 22.09.2017,  ora 9.00

- Proba practica în data de 28.09.2017,  ora 9.00

- Interviul în data de 28.09.2017,  ora 12.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Femei:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

- experienta similara  în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist la sectia Obs.Ginecologie-sala de na?teri:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

experien?a similara  în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie Barbati:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

-experienta similara  în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical de radiologie la Laborator radiologie si imagistica medicala:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S în specialitatea radiologie

- vechime în functia de asistent medical de radiologie de minim 1 an.

 

      Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 12 clase cu diploma de bacalaureat. Nu este necesara vechime.

       Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie: nivelul studiilor

– scoala generala. Nu este necesara vechime.

    Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de zugrav: Calificare în functia de zidar-zugrav. Nu este necesara vechime.

 

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist la sec?ia Pediatrie:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

- vechime în functia de asistent medical generalist  de minim 3 ani.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru cele 2 posturi de asisten?i medicali generali?ti la sec?ia Obs.Ginecologie:

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

- vechime în functia de asistent medical generalist  de minim 3 ani.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru cele 2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Psihiatrie Barbati :

Studii:diploma de bacalaureat, PL,SSD,S

- vechime în functia de asistent medical generalist  de minim 3 ani.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 01.09.2017-14.09.2017, între orele 8.00-15.00, la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, Nr.2, Târnaveni, jud.Mures.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161 interior 150,    fax; 0265446156.


       

   


 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts