Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile

     Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768 (preferabil 1920x1080)... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!

Centrul de evaluare a pacientilor confirmati cu infectie SARS-CoV-2

Programul Centrului de evaluare: de luni pana vineri, intre orele 10.00-12.00

e-mail: infectioase@spitaltarnaveni.ro

tel. 0265446161 int.117

telefonul pacientului 0771798848

Coronavirus si infectia COVID-19


Ce este un coronavirus ?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19? ...mai mult.

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, intre orele 8 - 15, astfel:


Boli infectioase

tel. 0771798848

ATI

tel. 0771688403

Neuro-psihiatrie

tel. 0731980311

Interne

tel. 0731980328

Chirurgie

tel. 0731909608

Ginecologie

tel. 0731980327

CPU

tel. 0771688547

Radiologie

tel. 0770602620

Triaj (cort)

tel. 0726368329

Laborator

tel. 0731980313

Pediatrie

tel. 0730656421Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat....mai mult

 

NOU! Programari Online


Incepand cu luna ianuarie 2022 se pot face programari online in ambulatoriul de specialitate.

 

Pacientul trebuie sa se prezinta la consultatie cu:

  • actul de identitate;
  • biletul de trimitere în termen de valabilitate;
  • card de sanatate/eurocard;

 

Daca se solicita consultatie la cerere (fara bilet de trimitere sau pacient neasigurat) pacientul va plati contravaloarea consultatiei.

PROTOCOL PRIVIND ACCESUL VIZITATORILOR IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL SPITALULUI

 

I. Vizitarea pacientilor infectati cu SARS Cov-2 si non Covid in forma severa sau stare critica


1.Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare criticaCompartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti

zilnic intre orele 12:00 – 14:00Programarea se face prin intermediul medicului curant!

 

Important !

Anunt

 

Concursul organizat de Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu Târnaveni  pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante:

-1 post de economist la Compartimentul audit

-1 post de economist la Serviciul achizi?ii publice, contractare si aprovizionare

se amâna  conform art.38 alin.1 lit.a din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269 din 1 septembrie 2015  si se va desfasura  astfel: 


Data

Probe

10.05.2022  ora 9.00

PROBA  SCRISA

11.05.2022 pâna la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

12.05.2022  pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

13.05.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

16.05.2022   ora 9.00

INTERVIUL DE SELECTIE

17.05.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la interviu

18.05.2022 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la interviu

19.05.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la interviu ?i Rezultatele finaleManager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt

 

Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  cu sediul în mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, de:

- 1 post de economist la Compartimentul audit , conform  H.G. nr. 286/23.03.2011.

- 1 post de economist la Serviciul achizitii publice, contractare si aprovizionare, conform  H.G. nr. 286/23.03.2011. 

- 1 post de medic la Serviciul de management al calitatii serviciilor de sanatate,conform Ordinului nr. 1312/250/2020 coroborat cu H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul pentru ocuparea posturilor mai susmentionate se va desfasura la sediul spitalului astfel: 

- Proba scrisa  în data de 04.05.2022,  ora 9.00

- Interviul de selectie  în data de 10.05.2022,  ora 9.00

Pentru participarea la concurs  pentru postul de economist la Compartimentul audit si postul  de economist la Serviciul achizitii publice, contractare si aprovizionare candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Studii superioare economice ( cu diploma de licenta) si vechime în functia de economist de minim 6 ani si 6 luni.

Pentru participarea la concurs  pentru postul de  medic la Serviciul de management al calitatii serviciilor de sanatate candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii : Studii superioare medicale-absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie (Diploma de Licenta). Fara conditii de vechime.

Conditii generale de participare la concurs :

Pentru  ocuparea posturilor contractual vacante mai sus mentionate candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs pentru postul de economist la Compartimentul audit si pentru postul de economist la Serviciul achizitii publice, contractare si aprovizionare vor cuprinde urmatoarele acte:

a. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor superioare economice (diploma de licenta) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Dosarele de înscriere la concurs pentru postul de medic la Serviciul de management al calitatii serviciilor de sanatate vor cuprinde urmatoarele acte:

a. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor superioare medicale-absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie (Diploma de Licenta) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f. curriculum vitae.

 

11.04.2022-26.04.2022 pana la ora 15.00 - Depunerea dosarelor

27. 04.2022-28.04.2022 - Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

29.04.2022 pana la ora 15.00        - Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

02.05.2022 pana la ora 15.00        - Afisarea rez.contestatiilor la selectia dosarelor

04.05.2022  ora 9.00 - PROBA  SCRISA

05.05.2022 pana la ora 15.00        - Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

06.05.2022  pana la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

09.05.2022  pana la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

10.05.2022   ora 9.00 - INTERVIU DE SELECTIE

11.05.2022  pana la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor la Interviu

12.05.2022 pana la ora 15.00        - Depunerea contestatiilor la Interviu

13.05.2022  pana la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor la contestatiile la Interviu si Rezultatele finale

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 11.04.2022-26.04.2022, partea a III-a  la sediul Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161, fax 0265446156.Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Psiho-specialistii din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni

ofera consultanta telefonica gratuita pentru cei afectati de stresul pandemiei


Pandemia de coronavirus inseamna pentru multi oameni cresterea ingrijorarilor in legatura cu propria sanatate sau a celor dragi, poate inseamna stres, anxietate, tristete, singuratate.

Aceste emotii pot fi coplesitoare si pot face ca trecerea printr-o perioada de izolare, carantina, imbolnavire sau pierdere a cuiva drag datorita coronavirusului, sa fie foarte grea.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni, deschide o linie telefonica la care puteti apela pentru a intra in contact cu psiho-specialistii nostri care va vor ajuta sa gestionati aceste stari emotionale si sa treceti mai usor peste perioadele dificile din viata dumneavoastra.

Linia telefonica nr. 0771798810 va fi disponibila incepand cu data de 1 martie 2021, intre orele 10.00 - 15.00.Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...mai mult
Ec. Megheșan Zsuzsanna - Manager

Ec. Pop Violeta - Director financiar contabil

Dr. Vulciu Adrian - Director medical


Componența Consiliului de Administrație
Ultima actualizare:    

copyright @2008 bts