Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE LICITATIESpitalul Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str. Victor Babes,  nr.2, anunta:

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii:

 

1. Spatii cu destinatia automate de cafea.

 

2. Spatiu cu destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta).

 

1. Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia automatelor de cafea este de 100 lei/ mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire, respectiv 10 lei /mp

 

2. Pretul de pornire al licitatiei pentru destinatia comercializarii acoperitori incaltaminte confectionati din polietilena (botosei de unica folosinta) este de 100 lei/ mp/luna, pas de licitatie 10% din valoarea pretului de pornire , respectiv 10 lei /mp

 

Licitatia se va desfasura in data de 16.08.2017 ora 11 la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni.

Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 01.08.2017 - 08.08.2017, la biroul A.T.A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int. 126

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE LICITATIESpitalul Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str.Victor Babes,  nr. 2, anunta :

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea in incinta Ambulatoriului de Specialitate a urmatoarelor spatii :

 

1. Un spatiu in suprafata totala de 35,31 mp in incinta Ambulatoriului de Specialitate  cu destinatia de laborator de tehnica dentara.

 

2. Un spatiu in suprafata totala de 27,04 mp in incinta Ambulatoriului de Specialitate cu  destinatia de cabinet de stomatologie.

 

Pretul de pornire al licitatiei este de 3,0 eur/mp/luna, pasul de licitatie fiind de 0,50 eur/mp.

Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de 200 lei .

Licitatia se va desfasura in data de 10.08.2017  ora 11.00 la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni.

Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 31.07.2017- 07.08.2017 ora 15.00, la biroul A.T.A .

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int.126.

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts