Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile

     Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768 (preferabil 1920x1080)... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

     

Bine ați venit!

Incepand cu data 04.01.2021 la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” (situat in Policlinica la etajul II), se efectueaza teste calitative de detectare anticorpi Sars-Cov2 IgG si IgM.

Pretul  unui test este de 65 Ron, se efectueaza din sange, iar rezultatul este eliberat in aceeasi zi.

Coronavirus si infectia COVID-19


Ce este un coronavirus ?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19? ...mai mult.

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, intre orele 8 - 15, astfel:


Boli infectioase

tel. 0771798848

ATI

tel. 0372709910

Neuro-psihiatrie

tel. 0731980311

Interne

tel. 0731980328

Chirurgie

tel. 0731909608

Ginecologie

tel. 0731980327

CPU

tel. 0372717836

Radiologie

tel. 0770602620

Triaj (cort)

tel. 0726368329

Laborator

tel. 0731980313

Pediatrie

tel. 0730656421Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat....mai mult

 

PROTOCOL PRIVIND ACCESUL VIZITATORILOR IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL SPITALULUI

 

I. Vizitarea pacientilor infectati cu SARS Cov-2 si non Covid in forma severa sau stare critica


1.Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare critica


Compartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti

zilnic intre orele 12:00 – 14:00


Programarea se face prin intermediul medicului curant!!!


 


Anunt

 

Privind ocuparea fara concurs, a posturilor  vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Tarnaveni, pe perioada determinata, în contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 26.05.2020

Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" cu sediul în localitatea Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures organizează ocuparea fara concurs a posturilor temporar vacante din cadrul spitalului, pe perioada determinata de pana la 30 de zile dupa terminarea starii de alerta, pentru urmatoarele categorii de personal:

- 1 post de medic specialist în specialitatea pneumologie la Compartiment Boli Infectioase

- 6 posturi de asistenti medicali generalisti  la Compartimentul de Boli Infectioase

Procedura de selectie se va desfasura astfel:  

- Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 20.09.2021 - 24.09.2021, pana la ora 15.00

- Verificare dosarelor de înscriere în data de 27.09.2021 de la ora 9.00

- Interviul de selectie în data de 28.09.2021, de la ora 9.00

Conditii generale  de participare:

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;

- cunoaste limba romana, scris si vorbit;

- are varsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- îndeplineste conditiile de studii  sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea pneumologie:

Studii: Diploma de licenta si certificat de medic specialist sau primar în specialitatea pneumologie

- fara conditii de vechime

Conditii speciale de participare la concurs  pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali generalisti :

Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist, certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta pentru participare la concurs eliberata de OAMGMAMR

- fara conditii de vechime

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea pneumologie  vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenta  si certificatul de medic specialist/primar;

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

d) dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate

i) declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu

j) declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

k) certificat de casatorie, dupa caz

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea  posturilor de asistenti medicali generalisti candidatii vor contine urmatoarele documente:

a) cererea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare în care se mentioneaza postul vizat,

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist), precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului (certificat membru OAMGMAMR, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs)

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

e) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza

f) curriculum vitae,modelul comun european

g) declaratia pe proprie raspundere ca este sau nu este încadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla în situatia de carantina sau de izolare la domiciliu

h) de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

i) certificat de casatorie, dupa caz

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii vor depune dosarele  în perioada: 20.09.2021 - 24.09.2021, pana la ora 15.00 la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni, str. Victor Babes Nr. 2, mun. Tarnaveni.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni, telefon: 0265 446161, interior 150, fax; 0265 446156.


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna
Anunt


Spitalul Municipal “Dr Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P nr.1406/2006, coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr.95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele functi:

- Sef de sectie Medicina Interna

- Sef de sectie Chirurgie generala

- Sef de sectie Obstetrica –ginecologie

- Sef de sectie Neurologie-neurologie cronici

- Sef de sectie Psihiatrie I cronici

- Sef de sectie Psihiatrie II acu?i

- Sef de sectie Psihiatrie III cronici (de lunga durata)

- Sef de sectie Psihiatrie IV cronici (de lunga durata)

- Sef de sectie Pediatrie

- Sef de sectie Medicina Interna cronici

- Sef de sectie Compartiment Primiri Urgente

- Sef de laborator - Laborator de analize medicale

- Sef de laborator - Laborator de radiologie si imagistica medicala

Dosarul de înscriere va cuprinde :

a) cererea în care se mentioneaza functia pentru care doreste sa concureze;

b) copia xerox a diplomei de studii;

c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea în gradul profesional;

d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa 2 la normele mentionate;

e) declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care-l  fac incompatibil cu functia pentru  care doreste sa concureze;

f) declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla în stare de incompatibilitate;

g) certificatul privind starea de sanatate;

h) dovada/adeverinta din care sa rezulte ca în ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor în care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

i) copia xerox a autorizatiei de libera practica sau  a certificatului  de membru al Colegiului Medicilor din România;

j) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea în specialitate si vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei sau a  laboratorului ;

l) chitanta de plata a taxei de concurs

Taxa de concurs este de 300 lei si se va achita la caseria spitalului.

La  concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani  în specialitatea postului , specialitate care o practica în mod curent si în care sunt confirmati prin ordin al MSP (vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii  si încadrarii ca medic specialist).

Persoanele sanctionate în ultimii 2 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum si cele carora le-a încetat contractul de administrare în conditiile stabilite la art.5, lit. b), c) sau d), sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în urmatoarele probe:interviu-sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.

Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS,în perioada_27.08.2021 - 10.09.2021, între orele 8.00 - 15.00, iar concursul se organizeaza în termen de minimum 30 de zile  si maximum 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.

 

 


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna
Anunt

         

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul post vacant:

- un post cu norma intreaga de farmacist cu drept de libera practica la Farmacie Spital

La concurs se pot prezenta farmacisti, farmacisti specialisti, farmacisti primari.

Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenta  si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional,respectiv specialisti sau primari

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs

d) dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

h) chitanta de plata a taxei de concurs.

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Documentele  prevazute la lit.d), f) si g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica de concurs este pentru specialitatea men?ionata.

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, biroul RUNOS, in perioada 13.08.2021 - 27.08.2021, intre orele 8-15, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea in "Viata medicala".

Relatii suplimentare se pot ob?ine la sediul unitatii la Biroul RUNOS, telefon 0265446161, interior 150.

Concursul va avea loc in data de 5 octombrie 2021, ora 9.00 la sediul institutiei.


  


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna
ANUNT DE LICITATIE

         

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str.Victor Babes,  nr. 2, anunta :

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea in incinta Spitalului si  Ambulatoriului de Specialitate a urmatoarelor spatii :

 

1. Un spatiu in suprafata totala de 26,00 mp in incinta Ambulatoriului de Specialitate  cu destinatia de cabinet stomatologic.

2. Spatii  in suprafata totala de 5,00 mp in incinta Spitalului, Ambulatorului de Specialitate si Pediatrie destinat automatelor de cafea.

 

Pretul de pornire al licitatiei este de 3,0 eur/mp/luna, pasul de licitatie fiind de 0,30 eur/mp. Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de 200 lei . Licitatia se va desfasura in data de  17.08.2021 ora 11°° la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni. Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 06.08.2021 - 13.08.2021 ora 12°°, la biroul A.A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int.126.

 

MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Psiho-specialistii din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni

ofera consultanta telefonica gratuita pentru cei afectati de stresul pandemiei


Pandemia de coronavirus inseamna pentru multi oameni cresterea ingrijorarilor in legatura cu propria sanatate sau a celor dragi, poate inseamna stres, anxietate, tristete, singuratate.

Aceste emotii pot fi coplesitoare si pot face ca trecerea printr-o perioada de izolare, carantina, imbolnavire sau pierdere a cuiva drag datorita coronavirusului, sa fie foarte grea.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni, deschide o linie telefonica la care puteti apela pentru a intra in contact cu psiho-specialistii nostri care va vor ajuta sa gestionati aceste stari emotionale si sa treceti mai usor peste perioadele dificile din viata dumneavoastra.

Linia telefonica nr. 0771798810 va fi disponibila incepand cu data de 1 martie 2021, intre orele 10.00 - 15.00.Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...mai mult


Ultima actualizare:

copyright @2008 bts