Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!



Important !

ANUNT DE CONCURS

 

Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, judetul Mures, organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  vacante  de:

-1 post de asistent medical generalist la sectia Chirurgie generala

-1 post de infirmier la compartiment Dermato-venerice

-1 post de infirmier la compartiment Boli infectioase

-1 post de infirmier la sectia Psihiatrie Femei

-1 post de infirmier la  sectia Medicina Interna Cronici

-1 post de îngrijitoare de curatenie la Bloc alimentar

-1 post de îngrijitoare de curatenie la Farmacie

-1 post de îngrijitoare de curatenie la sectia Medicina Interna Acuti

-1 post de spalatoreasa la Spalatorie

-1 post de brancardier la Compartiment Primiri Urgente

-1 post de referent la Birou Aprovizionare-Transport

-1 post de lacatus  mecanic la Atelier întretinere,

 

Concursul se organizeaza si se desfasoara conform HG 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfasura astfel: 

- Proba scrisa în data de 23.11.2017, ora 9.00

- Proba practica în data de 05.12.2017, ora 9.00

- Interviul în data de 05.12.2017, ora 12.00

 

Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de asistent medical generalist:

Studii: diploma de bacalaureat, PL, SSD, S. Vechime în functia de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se accepta voluntariat.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile  de infirmier si brancardier: absolventi a 12 clase cu diploma de bacalaureat. Fara conditii de vechime.

       Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie si spalatoreasa: absolventi de scoala generala – Fara conditii de vechime.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de referent: absolventi a 12 clase cu diploma de bacalaureat si scoala postliceala. Fara conditii de vechime.

    Conditii speciale de participare la concurs pentru postul  de lacatus mecanic: calificare în domeniul mecanic. Fara conditii de vechime.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 02.11.2017-15.11.2017 la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr. Ghe. Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150, fax; 0265446156.



   

  

 


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna



Important !

ANUNT DE CONCURS

 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 23.10.2017 de la ora 9.00 va avea loc proba scrisa si proba practica pentru ocuparea postului   de medic primar confirmat în specialitatea anatomie-patologica la Laborator anatomie-patologica, la sediul Spitalului Clinic Judetean Mures.



MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna



Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.



Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)



Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' Târnăveni



Localizare (Google maps)



Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts