Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile

     Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768 (preferabil 1920x1080)... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!

Centrul de evaluare a pacientilor confirmati cu infectie SARS-CoV-2

Programul Centrului de evaluare: de luni pana vineri, intre orele 10.00-12.00

e-mail: infectioase@spitaltarnaveni.ro

tel. 0265446161 int.117

telefonul pacientului 0771798848

Coronavirus si infectia COVID-19


Ce este un coronavirus ?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoaca boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?

COVID-19 este boala infectioasa cauzata de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus si aceasta boala nu au fost cunoscute înainte de aparitia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19? ...mai mult.

Informatii referitoare la pacientii internati în unitatea noastra sanitara, suspecti sau confirmati cu virusul SARS-CoV-2, se pot obtine la numarul de telefon corespunzator sectiei de internare, intre orele 8 - 15, astfel:


Boli infectioase

tel. 0771798848

ATI

tel. 0771688403

Neuro-psihiatrie

tel. 0731980311

Interne

tel. 0731980328

Chirurgie

tel. 0731909608

Ginecologie

tel. 0731980327

CPU

tel. 0771688547

Radiologie

tel. 0770602620

Triaj (cort)

tel. 0726368329

Laborator

tel. 0731980313

Pediatrie

tel. 0730656421Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat....mai mult

 

NOU! Programari Online


Incepand cu luna ianuarie 2022 se pot face programari online in ambulatoriul de specialitate.

 

Pacientul trebuie sa se prezinta la consultatie cu:

  • actul de identitate;
  • biletul de trimitere în termen de valabilitate;
  • card de sanatate/eurocard;

 

Daca se solicita consultatie la cerere (fara bilet de trimitere sau pacient neasigurat) pacientul va plati contravaloarea consultatiei.

PROTOCOL PRIVIND ACCESUL VIZITATORILOR IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL SPITALULUI

 

I. Vizitarea pacientilor infectati cu SARS Cov-2 si non Covid in forma severa sau stare critica


1.Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare criticaCompartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti

zilnic intre orele 12:00 – 14:00Programarea se face prin intermediul medicului curant!

 

Important !

Anunt


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Tarnaveni (judetul Mures) scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

- un post de medic specialist în specialitatea obs.ginecologie la  sectia Obs.Ginecologie

- un post de medic specialist în specialitatea otorinolaringologie la compartimentul ORL

- un post de medic specialist în specialitatea cardiologie la cabinetul de Cardiologie

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenta  si certificatul de medic specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

d) dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

h) chitanta de plata a taxei de concurs.

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

 

Copiile actelor prevazute mai sus vor fi însotite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevazute la lit.d),f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica  de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitate postului, postata pe site-ul Ministerului Sanatatii

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2, mun. Tarnaveni, judetul Mures, serviciul RUNOS, în perioada 18.07.2022-01.08.2022,  iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.

 


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt


Spitalul Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu”, cu sediul în mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs conform  H.G. nr. 286/23.03.2011, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale temporar vacante, de:

- 1 post de asistent medical generalist la Compartiment Neonatologie

- 1 post de asistent medical generalist la Compartiment Dermatovenerologie

- 1 post de asistent medical generalist la cabinet Cardiologie

- 1 post de asistent medical generalist la cabinet Medicina Interna

Concursul pentru ocuparea posturilor mai susmentionate se va desfasura la sediul spitalului astfel: 

- Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 01.07.2022-07.07.2022,pana la ora 15.00

- Proba scrisa  în data de 15.07.2022,  ora 9.00

- Interviul de selectie  în data de 21.07.2022,  ora 9.00

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:


01.07.2022-07.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea dosarelor

08. 07.2022-11.07.2022 pana la ora 15.00

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

12.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

13.07.2022 pana la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selectia dosarelor

15.07.2022  ora 9.00

PROBA  SCRISA

18.07.2022 pana la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

19.07.2022  pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

20.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

21.07.2022  ora 9.00

INTERVIUL DE SELECTIE

22.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la interviu

25.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la interviu

26.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la interviu

27.07.2022  ora 10.00

Rezultatele finale


Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistenti medicali generalisti: Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist.Nu se solicita vechime.

Pentru  posturile vacante  de asistenti medicali generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului (certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs). Adeverinta grad principal doar pentru postul de asistent medical generalist principal.

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  la sediul Spitalul Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu",  mun. Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu",  mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161, fax 0265446156.

 


Tematica si bibliografieFisa postului


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt


Spitalul Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu", cu sediul în mun. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs conform  H.G. nr. 286/23.03.2011, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante:

- 1 post de infirmier la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti

- 1 post  de îngrijitoare de curatenie la cabinet Ortopedie si traumatologie

- 1 post  de îngrijitoare de curatenie la cabinet Obs.Ginecologie

- 1 post de bucatar la Bloc alimentar

Concursul pentru ocuparea posturilor mai susmentionate se va desfasura la sediul spitalului astfel: 

- Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 30.06.2022-13.07.2022 pana la ora 15.00

- Proba scrisa  în data de 21.07.2022,  ora 9.00

- Interviul de selectie  în data de 27.07.2022,  ora 9.00

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 10 clase si cursul de infirmieri. Nu este necesara vechime.

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile  de îngrijitoare de curatenie: nivelul studiilor –absolvire a 8 clase primare. Nu este necesara vechime.

Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul de bucatar: Nivelul studiilor : minimum 10 clase si calificare de bucatar.  Nu este necesara vechime.

Pentru ocuparea posturilor vacante  de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 10 clase si cursul de infirmieri

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

Pentru ocuparea posturilor  vacante de îngrijitoare de curatenie  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-scoala generala

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

    

Pentru  postul  de bucatar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase)+ calificare de bucatar

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 30.06.2022-13.07.2022 pâna la ora 15.00

Depunerea dosarelor

14. 07.2022-15.07.2022 pâna la ora 15.00

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

18.07.2022 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

19.07.2022 pâna la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selec?ia dosarelor

21.07.2022  ora 9.00

PROBA  SCRISA

21.07.2022 pâna la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

22.07.2022  pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

25.07.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

27.07.2022  ora 9.00

INTERVIUL DE SELEC?IE

27.07.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la interviu

28.07.2022 pâna la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la interviu

29.07.2022  pâna la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la interviu ?i rezultatele finale


Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161 interior 150, fax 0265446156.

 


Tematica si bibliografie


 


Fisa postului


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt


Spitalul Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu",  cu sediul în mun.Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs conform  H.G. nr. 286/23.03.2011, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale temporar vacante, de:

- 1 post de asistent medical generalist la sectia Obs.Ginecologie

- 1 post de asistent medical generalist la Compartiment Primiri Urgente

- 1 post de asistent medical generalist la compartiment ATI

Concursul pentru ocuparea posturilor mai susmentionate se va desfasura la sediul spitalului astfel: 

- Depunerea dosarelor de înscriere în perioada 28.06.2022-04.07.2022,pana la ora 15.00

- Proba scrisa  în data de 12.07.2022,  ora 9.00

- Interviul de selectie  în data de 18.07.2022,  ora 9.00

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistenti medicali generalisti: Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist.    Nu se solicita vechime  

Pentru  posturile vacante  de asistenti medicali generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs ).

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:


28.06.2022-04.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea dosarelor

05.07.2022-06.07.2022 pana la ora 15.00

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

07.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

08.07.2022 pana la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selectia dosarelor

12.07.2022  ora 9.00

PROBA  SCRISA

13.07.2022 pana la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

14.07.2022  pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

15.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

18.07.2022  ora 9.00

INTERVIUL DE SELECTIE

19.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la interviu

20.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la interviu

21.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la interviu

22.07.2022  ora 10.00

Rezultatele finale


Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a  la sediul Spitalul Municipal  "Dr. Gheorghe Marinescu",  mun. Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu", mun.Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161, fax 0265446156.

 

     


Tematica si bibliografieFisa postului


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt


Spitalul  Municipal  “Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, judetul Mures, scoate la concurs urmatorul post vacant, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

-  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea oncologie medicala la cabinetul Oncologie medicala

Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenta  si certificatul de medic specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs

d) dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

h) chitanta de plata a taxei de concurs.

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevazute la lit.d),f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica  de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitate postului, postata pe site-ul Ministerului Sanatatii

Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Tarnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, in perioada 20.06.2022 - 04.07.2022,  iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea in “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161, interior 150.


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt


In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul in Tarnaveni, strada Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs /examen pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza:

- 1 post de director medical

- 1 post de director ingrijiri

Concursul /examenul pentru ocuparea functiei de director medical si a functiei  de director  ingrijiri se va organiza si desfasura la sediul unitatii astfel:

- Proba scrisa in data de 14.07.2022 de la  ora 9.00

- Sustinerea   proiectului de specialitate in data de 15.07.2022 de la ora 9.00 

- Interviul de selectie in data de 15.07.2022 de la ora 13.00

Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:

20.06.2022 - 01.07.2022 in intervalul orar 7.00 - 15.00- Perioada de inscriere a candidatilor-depunerea dosarelor de concurs

11.07.2022  pana la ora 15.00 - Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;

12.07.2022 pana la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;

13.07.2022 pana la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;

14.07.2022 incepand cu ora 9.00 - Desfasurarea probei scrise – Test grila

15.07.2022– sustinerea proiectului  incepand cu  ora 9.00 si se continua cu Interviul de selectie de la ora 13.00

15.07.2022, pana la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului;

18.07.2022, pana la ora 16.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele finale ale concursului

19.07.2022 pana la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor  finale ale concursului in urma contestatiilor.   

La concurs /examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criterii specifice pentru directorul medical sunt urmatoarele:

1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata,cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializare medicina

2. sunt confirmati cel putin medic specialist

3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva

Criteriile specifice  pentru postul de director de ingrijiri sunt urmatoarele:

1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga sau scurta durata cu diploma de licenta/absolvire

2. sunt asistenti medicali generalisti, moase sau asistenti medicali cu grad principal

3. detin gradul  principal de cel putin 2 ani

Dosarul de inscriere la concurs pentru postul de director medical trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copie de pe  certificatul de medic specialist; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

Dosarul de inscriere la concurs pentru postul de director ingrijiri trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, str. Victor Babes Nr.2, mun.Tarnaveni, judetul Mures. Data limita pana la care se pot depune  dosarele de concurs este 01.07.2022, pana la ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs /examen si temele - cadru pentru proiectul de specialitate se afiseaza la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu”, str. Victor Babes Nr.2, mun. Tarnaveni, judetul Mures si se publica pe site-ul  Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal "Dr .Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni, tel.: 0265 446161, interior 150,    fax: 0265 446156.

Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs –Precup Antonela,sef serviciu RUNOS, tel.: 0265 446161, interior 150.

 


Teme cadru si bibliografie


  


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Anunt

 

Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  cu sediul in mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs conform  H.G. nr. 286/23.03.2011, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, de:

 

-1 post de asistent medical generalist la sectia Chirurgie generala

-2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Neurologie

-2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Psihiatrie II acuti

-1 post de asistent medical generalist la cabinet Endocrinologie

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie I cronici

-2 posturi de asistenti medicali generalisti la sectia Pediatrie

-1 post de asistent medical generalist la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti

-1 post de asistent medical generalist principal la sectia Chirurgie generala-Bloc operator

-2 posturi de asistenti medicali de radiologie/ generalisti la Laborator radiologie si imagistica medicala

-1 post de asistent medical de laborator/generalist la Laborator analize medicale

 

-1 post de registrator medical la Biroul de primire

-1 post de registrator medical la sectia Psihiatrie II acuti

 

- 4 posturi de infirmieri la sectia Pediatrie

-1 post de infirmier la sectia Medicina Interna

-1 post de infirmier la sectia Chirurgie generala

-3 posturi de infirmieri la sectia Neurologie-neurologie cronici

-1 post de infirmier la compartimentul Dermatovenerice

-2 posturi de infirmieri la sectia Medicina Interna cronici

-2 posturi de infirmieri la Compartimentul Primiri Urgente

-1 post de infirmier la sectia Psihiatrie III cronici permanenti

-3 posturi de infirmieri la sectia Psihiatrie II acuti

-1 post de infirmier la compartiment Neonatologie

-2 posturi de infirmieri la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti

 

-1 post de brancardier la sectia Chirurgie generala

 

-1 post de ingrijitoare de curatenie la sectia Medicina Interna

-1 post de ingrijitoare de curatenie la compartimentul Neonatologie

-1 post de ingrijitoare de curatenie la sectia Psihiatrie IV cronici permanenti

-1 post de ingrijitoare de curatenie la sectia Pediatrie

-1 post de ingrijitoare de curatenie la Compartimentul Primiri Urgente

-1 post de ingrijitoare de curatenie la Bloc Operator

-1 post de ingrijitoare de curatenie la Bloc alimentar

-1 post de ingrijitoare de curatenie la Serviciul Administrativ

-1 post de ingrijitoare de curatenie la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

-1 post de ingrijitoare de curatenie la sectia Obs.Ginecologie

 

-1 post de spalatoreasa la Spalatorie

-1 post de bucatar la Blocul alimentar

-1 post de portar la Compartimentul Paza

 

Concursul pentru ocuparea posturilor mai susmentionate se va desfasura la sediul spitalului astfel: 

- Selectia dosarelor de inscriere in perioada 22.06.2022-23.06.2022 pana la ora 15.00

- Proba scrisa  in data de 29.06.2022,  ora 9.00

- Interviul de selectie  in data de 05.07.2022,  ora 9.00

 

Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistenti medicali generalisti: Studii:diploma de bacalaureat+ studii postliceale de asistent medical generalist/studii superioare de scurta durata/superioare de asistent medical generalist.Nu este necesara vechime. Pentru postul de asistent medical generalist principal se solicita adeverinta de grad principal.

 

Conditii speciale de participare   pentru postul de registrator medical: Nivelul studiilor – absolvire a 12 clase cu diploma de bacalaureat si certificat/diploma de  competenta digitala. Nu este necesara vechime.

 

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile de infirmieri: nivelul studiilor – absolvire a 10 clase si cursul de infirmieri. Nu este necesara vechime.

 

Conditii speciale de participare la concurs  pentru posturile  de ingrijitoare de curatenie, spalatoreasa, brancardier: nivelul studiilor –scoala generala. Nu este necesara vechime.

 

Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul de bucatar : Nivelul studiilor : minimum 10 clase si calificare de bucatar.  Se solicita minimum 5 ani vechime in functia de bucatar.

Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul de portar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Nivelul studiilor –10 clase si atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza; Nu este necesara  vechime.

 

Pentru  posturile vacante  de asistenti medicali generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, scoala postliceala de asistent medical generalist sau studii superioare de scurta durata sau superioare de asistent medical generalist) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs ). Adeverinta grad principal doar pentru postul de asistent medical generalist principal.

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

Pentru  posturile  de registratori medicali candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat +certificat de competenta digitala/ curs operator calculator)

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 

Pentru ocuparea posturilor vacante  de infirmieri  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 10 clase si cursul de infirmieri

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

 

Pentru ocuparea posturilor  vacante de ingrijitoare de curatenie, brancardier, spalatoreasa  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-scoala generala

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

    

Pentru  postul  de bucatar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase)+ calificare de bucatar

d) acte care dovedesc vechimea in functia de bucatar ( carnet de munca, adeverinta)

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 

Pentru  postul de portar candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

h) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

j) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (minim 10 clase) si atestatul pentru exercitarea profesiei de agent de paza

k) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

l) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

m) curriculum vitae.

n) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

 

Data

 

07.06.2022-21.06.2022 pana la ora 15.00

Depunerea dosarelor

22. 06.2022-23.06.2022 pana la ora 15.00

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

24.06.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

27.06.2022 pana la ora 15.00

Afisarea rez.contestatiilor la selectia dosarelor

29.06.2022  ora 9.00

PROBA  SCRISA

30.06.2022 pana la ora 15.00

Afisarea  rezultatelor la  Proba scrisa

01.07.2022  pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

04.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor  la contestatiile la Proba scrisa

05.07.2022  ora 9.00

INTERVIUL DE SELECTIE

06.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la interviu

07.07.2022 pana la ora 15.00

Depunerea contestatiilor la proba practica

08.07.2022  pana la ora 15.00

Afisarea rezultatelor la contestatiile la proba practica

11.07.2022  ora 10.00

Rezultatele finale

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 07.06.2022-21.06.2022  la sediul Spitalul Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures .

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal  Dr.Gheorghe Marinescu,  mun.Tarnaveni, str. Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, persoana de contact: Precup Antonela telefon 0265446161, fax 0265446156.

 Tematica si bibliografie


                 


Program National de pregatire a infirmierelor  Ordinul 1025 din 7 decembrie 2000


Fisa postului


             


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

Psiho-specialistii din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni

ofera consultanta telefonica gratuita pentru cei afectati de stresul pandemiei


Pandemia de coronavirus inseamna pentru multi oameni cresterea ingrijorarilor in legatura cu propria sanatate sau a celor dragi, poate inseamna stres, anxietate, tristete, singuratate.

Aceste emotii pot fi coplesitoare si pot face ca trecerea printr-o perioada de izolare, carantina, imbolnavire sau pierdere a cuiva drag datorita coronavirusului, sa fie foarte grea.

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tarnaveni, deschide o linie telefonica la care puteti apela pentru a intra in contact cu psiho-specialistii nostri care va vor ajuta sa gestionati aceste stari emotionale si sa treceti mai usor peste perioadele dificile din viata dumneavoastra.

Linia telefonica nr. 0771798810 va fi disponibila incepand cu data de 1 martie 2021, intre orele 10.00 - 15.00.Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...mai mult
Ec. Megheșan Zsuzsanna - Manager

Ec. Pop Violeta - Director financiar contabil

Dr. Vulciu Adrian - Director medical


Componența Consiliului de Administrație
Ultima actualizare:    

copyright @2008 bts