Conditiile de internare

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat.

 

Elevi sub 18 ani si studenti:

-Xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinta de elev/ student.

-Buletinul sau cartea de identitate

 

În cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere.

 

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

-Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;

-Card de sănătate;

-Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;

-Buletin de identitate sau Cartea de identitate

-pentru copii: Certificatul de naștere;

 

Pentru eliberarea concediului medical:

-adeverință în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

-formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).Informatii privind externarea

La terminarea tratamentului externarea pacientilor se face pe baza biletului de iesire din spital /scrisoare medicala, întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie, sau a medicului care asigura

coordonarea de specialitate.La externare, biletul de iesire/scrisoarea medicala se înmâneaza pacientului, iar foaia de observatie se îndosariaza.

Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura pacientului si a medicului, in foaia de

observatie. Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile, a pacientilor mintali periculosi.

 

Documente si informatii ce se primesc la externarea pacientului :

– Bilet medical de iesire;

– Scrisoare medicala;

– Reteta medicala, daca este cazul;

– Indicatii privind regimul alimentar si de viata;

– Recomandari privind tratamentu la domiciul, daca este cazul;

– Reconsult dupa o perioada stabilita, daca este cazul;

– Concediu medical;

– Recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu (daca este cazul),

servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;copyright @2008 bts