Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Interes public Declaratii de Avere Integritate institutionalaSolicitare informatii. Legislatie

| Lista cu documentele de interes public | Cerere solicitare informatii publice | Reclamatie administrativa 1 | Reclamatie administrativa 2 |

| Modalitatea de contestare | Buletinul Informativ 2022 | Accesul mass-media in spital | Raport privind accesul la informatii de interes public  2022 | Mecanismul de raportare SNA | Raport anual evaluare incidente integritate 2022 | Situatia cadourilor primite 2022 | Situatia incidentelor de integritate 2022 |


Persoana responsabila cu Legea 544/2001 : Szentgyorgyi Lenuta
Tel. 0040 265 446161 , int. 156
 

| Contract CAS | Autorizatia sanitara de functionare | Raport de activitate 2019 | Raport de activitate 2020 | Raport de activitate 2021 | Raport de activitate 2022 | Raport de autoevaluare | Declaratie agenda integritate | Dotarea cu aparate | Contracte furnizori 2016 | Contracte furnizori 2017 | Contracte furnizori 2018 | Contracte furnizori 2019 | Contracte furnizori 2020 | Contracte furnizori 2021 | Furnizori servicii medicale la domiciliu | Indicatori Activitate Medicala | Regulament de Organizare si Functionare | Regulament Intern | Codul de conduita profesionala al personaluluiChestionar | Organigrama | Salarii 2020: martie, septembrie | Salarii 2021: martie, septembrie  | Salarii 2022: martie, septembrie  |BVC 2020 | BVC 2021 BVC 2022 | BVC 2023 | Balanta contabila 2021 |Balanta contabila 2022 | Bilant contabil 31.12.2021 | BILANT CONTABIL 31.12.2022 | Lista de investitii 3 ani | Plan de achizitii publice: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Lista proceduri operationale | Lista protocoale de diagnostic si tratament | Protocoale Terapeutice | Stare asigurat | Lista medicamentelor 2022 | Certificat de acreditare | Fonduri alocate pt. combaterea infectiilor nosocomiale | Plan strategic 2019 - 2023 | Plan operational 2022 | Plan situatii de urgenta | Planul Alb | Politica de calitate | Procedura accept pacient in contactul cu mass-media |
Comisii


| Comisia de analiza a deceselor | Comisia de analiza DRG | Comisia de cercetare disciplinara | Comisia CPIAAM | Comisia de farmacovigilenta | Comisia de transfuzie si hemovigilenta | Comisia pentru internare nevoluntara | Comisia medicamentului | Comisia de monitorizare SCIM | Comisia de stupefiante | Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca | Consiliul etic | Consiliul medical | Echipa de coordonare acreditare ANMCS |


Ultima actualizare:    

 
webseiten statistik

copyright @2008 bts