Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile
 
Ordin nr. 1059 din 2009

Ministerul Sanatatii


Ordin nr. 1059/2009


din 02/09/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 03/09/2009

pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala


    Vazand Referatul de aprobare al secretarului de stat pentru asistenta medicala nr. I.B. 8.504 din 2 septembrie 2009,

    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului 2008 nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba urmatoarele ghiduri elaborate de comisia nationala infiintata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 276/2009 privind aprobarea infiintarii Comisiei nationale pentru elaborarea ghidurilor de practica medicala si a responsabililor pentru acestea:

   a) Ghid de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare, prevazut in anexa nr. 1;

   b) Ghid de management al anginei pectorale stabile, prevazut in anexa nr. 2;

   c) Ghid de diagnostic si tratament al sindroamelor coronariene acute fara supradenivelare de segment ST, prevazut in anexa nr. 3;

   d) Ghid de management al infarctului miocardic, prevazut in anexa nr. 4;

   e) Ghid pentru managementul hipertensiunii arteriale, prevazut in anexa nr. 5;

   f) Ghid de management al bolilor pulmonare cronice, prevazut in anexa nr. 6;

   g) Ghid local de management al BPOC, prevazut in anexa nr. 7;

   h) Ghid de diagnostic si tratament al cancerului de col uterin, prevazut in anexa nr. 8;

   i) Ghid de management al cancerului mamar, prevazut in anexa nr. 9;

   j) Ghid pentru cancerul de prostata, prevazut in anexa nr. 10;

   k) Ghid de tratament al carcinoamelor colorectale, prevazut in anexa nr. 11;

   l) Ghid medical pentru ingrijirea pacientilor cu diabet zaharat, prevazut in anexa nr. 12.

   Art. 2. - Pe baza ghidurilor de practica medicala, fiecare unitate sanitara are obligatia de a elabora pana la data de 31 decembrie 2009 protocoalele terapeutice care vor sta la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.

   Art. 3. - Protocoalele terapeutice se elaboreaza pe baza recomandarilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si vor fi validate de Comisia de transparenta a Ministerului Sanatatii.

   Art. 4. - Unitatile sanitare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 5. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integranta din prezentul ordin.

    ___________

   *) Anexele nr. 1-12 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


   Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


    Ministrul sanatatii,

Ion Bazac


    Bucuresti, 2 septembrie 2009.

    Nr. 1.059.


   ANEXA Nr. 1 


    GHID

de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare


   ANEXA Nr. 2 


    GHID

de management al anginei pectorale stabile


   ANEXA Nr. 3 


    GHID

de diagnostic si tratament al sindroamelor coronariene

acute fara supradenivelare de segment ST


   ANEXA Nr. 4 

    GHID

de management al infarctului miocardic


   ANEXA Nr. 5 


    GHID

pentru managementul hipertensiunii arteriale


   ANEXA Nr. 6 


    GHID

de management al bolilor pulmonare cronice


   ANEXA Nr. 7 


    GHID

local de management al BPOC


   ANEXA Nr. 8 


    GHID

de diagnostic si tratament al cancerului de col uterin


   ANEXA Nr. 9 


    GHID

de management al cancerului mamar


   ANEXA Nr. 10 


    GHID

pentru cancerul de prostata


   ANEXA Nr. 11 


    GHID

de tratament al carcinoamelor colorectale


   ANEXA Nr. 12 


    GHID

medical pentru ingrijirea pacientilor cu diabet zaharatGoogle Page Rank 6/10

copyright @2008 bts